2010-04-09 14:34 #0 av: kaka1234567

Hästen har 3 gång arter skritt ,trav och galopp. Här kommer ni få en liten in blick i hur de ser ut och är i olika samlings grader.

Skritt

skritt

Skritten är fyrtaktig och liksidig. Skritten ska vara lugn,avslapnad men energisk. Ryggmuskulaturen utgör en brygga mellan fram- och bakdel. Skritten präglas av elasticitet.

Man kan dela in skritten i fyra olika steg:

Fri skritt - Fullständig frihet från tygeln. Bakhovarna ska sättas ned klart framför framhovarnas spår.

Ökad skritt - Ska vara vägvinnande och ha ett klart övertramp. En lätt kontakt med hästens mun. Hästen ska lämnas frihet till att länga halsen för att möjliggöra det vägvinnande steget. Nosen bör inte komma längre ned än i jämnhöjd med armbågen.

 Mellan skritt - Hästen ska vara på tygeln med eftergift i nacken. Tillåt huvudet att pendla i takt med fötförflyttningen. Ryttarens hand följer med i rörelsen. Fotförflyttningen ska ändras så lite som möjligt i förhållande till fri skritt.

 Samlad skritt - För över mer vikt till bakdelen. Benen ska lyftas mer energiskt. Steglängden kortas. Bakhovarna ska sättas bakom eller i motsvarande framhovs spår

Trav

trav

Traven är en språngartad diagonal rörelse och tvåtaktig

Man kan dela in traven i fyra olika steg:

Samlad trav - En stor del av vikten flyttas på bakbennen. Hästen ska sätta bakbenen  under sig. Framdelen får då en höjning.

Arbetstrav - Något livligare tempo i balans och med lika steglängd.

Mellan trav - Något livligare tempo än arbetstrav. Aningen friare form och vinner något mer mark. Balansen ska behollas i harmoni.

Ökad trav - Friare form. Ökat påskjut bakifrån. Hästen har en större bogfrihet och maximal steglängd. Svävmomentet förlängs och hästen vinner mera mark

 Galopp

galopp

Galoppen är en tretaktig, oliksidig språngartad rörelse.

Svävmoment

Man kan dela in galoppen i fyra olika steg:

Samlad galopp -En stor del av vikten flyttas på bakbennen. Hästen ska sätta bakbenen under sig. Framdelen får då en höjning.

Arbetsgalopp -Något livligare tempo i balans och med lika steglängd.så här mycket kan hästen springa i arbetsgalopp 250 m/min

Mellangalopp -Något livligare tempo än arbetstrav. Aningen friare form och vinner något mer mark. Balansen ska behollas i harmoni. Här är de i mellan galopp 350 m/min

Ökad galopp -Friare form. Ökat påskjut bakifrån. Hästen har en större bogfrihet och maximal steglängd. Svävmomentet förlängs och hästen vinner mera mark. Hästens ökade galopp bör ej överstiga 450 m/min)