Övrigt hästrelaterat

Att köpa häst

2009-03-27 22:39 #0 av: cacao

Här kommer en allmän artikel för dig som går i hästköpartankar. Artikeln är sammanställd från information av Lars Deckeman (* se info längst ner i inlägget)

Hästhandlare

Hästhandlare jämförs många gånger med bilhandlare och yrkestiteln har i mångas ögon fått en tveksam framtoning. Många gånger används ordet "hästhandlare" i direkt nedlåtande eller eljest negativt syfte. Det finns i Sverige ett flertal kända och okända hästhandlare som är direkt oseriösa och mycket ofta är det samma namn som återkommer i samband med hästtvister med krav från köparen att ett hästköp ska återgå. Många hästar importeras från ex vis England, Irland, Holland och Belgien av mindre nogräknade hästhandlare och säljs sedan vidare här i landet. Emellanåt är dessa hästar utslitna och förbrukade när de säljs vidare i Sverige. Påtagligt ofta säljs hästarna under angivande av felaktig ålder eller genom felaktig identitet på grund av att det många gånger kan vara svårt att spåra ursprunget. Exempelvis hade en inte ont anande hästköpare för något år sedan köpt en 12-årig D-ponny för ett sexsiffrigt belopp under falsk identitet. Ponnyn visade sig vara namnändrad efter införseln till Sverige och dessutom vara minst 16 år gammal och mer eller mindre förbrukad i sitt hemland. En annan importerad häst av kallblodsras såldes som handikapphäst under uppgift att den var 6 år gammal. Det visade sig senare att hästen var minst 12 år gammal och dessutom behäftad med allvarliga exteriöra fel. Naturligtvis finns det också seriösa hästhandlare och jag vill påstå att dessa lyckligtvis är i majoritet.

 

Konsumentköplagen gäller vid köp från hästhandlare

Om en häst säljs av en näringsidkare i dennes näringsverksamhet till en privatperson huvudsakligen för enskilt ändamål blir konsumentköplagen tillämplig. Detta gäller även om köpet förmedlas av en förmedlare som i sin tur är näringsidkare. Det är förhållandevis vanligt att en privatperson lämnar en häst till en professionell förmedlare och då blir konsumentköplagen tillämplig just på grund av att förmedlaren driver näringsverksamhet.
Det finns vissa fördelar med att köpa en häst enligt konsumentköplagen

Vem är näringsidkare?

Som exempel på näringsidkare kan nämnas hästhandlare , ridskolor, uppfödare och tävlingsryttare, vilka som en del av sin verksamhet ibland utbildar och säljer hästar. Till gruppen kan också hänföra travtränare, galopptränare och jordbrukare som sysslar med hästar i sin verksamhet, liksom andra personer som bedriver någon form av näringsverksamhet med hästar. Vissa personer bedriver näringsverksamhet enbart genom att förmedla andras hästar.
När en näringsidkare såsom mellanhand förmedlar ett köp från en privatperson blir näringsidkaren och privatpersonen gemensamt ansvariga, vilket är viktigt att känna till. Köparen kan då välja om han ex vis vill kräva återgång av hästköpet gentemot den verkliga säljaren eller förmedlaren. Om mellanhanden, dvs förmedlaren, därigenom tvingas fullgöra sitt ansvar att återta den sålda hästen har denne regressrätt mot den verkliga säljaren. Detta betyder att han kan återkräva vad han i såfall har utlagt.

S5006889.JPG

Konsumentköplagen är indispositiv (tvingande)

Konsumentköplagens främsta kännetecken är att den är indispositiv, vilket betyder att den är tvingande till konsumentens förmån. Villkor som avviker från lagens bestämmelser till nackdel för konsumenten är utan verkan.

Säljarens upplysningsplikt gentemot köparen
Säljaren har enligt konsumetköplagen en upplysningsplikt när säljaren måste inse att köparen tänker använda hästen för något särskilt ändamål som hästen inte duger till och köparen har en rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Hästen anses direkt felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande hästens egenskaper och användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna att bli upplyst om. Detta gäller dock under den förutsättningen att underlåtenheten dessutom kan antas ha inverkat på köpet. Exempelvis kan nämnas att köparen har befogade förväntningar att bli upplyst om restriktioner i hästens användning som exempelvis kan bero på föreskrifter av olika slag. En travhäst kan exempelvis ha köpts för tävlingsbruk men på grund av rådande tävlingsregler är hästen för gammal för att tävla. I så fall förligger ett rådighetsfel. Vidare kan hästen vara opålitlig i stallet och farlig för sin omgivning. Naturligtvis måste i sådant fall säljaren upplysa om detta.

Köp av privatperson

Om en privatperson eller någon annan förärvar en häst av en person som icke är näringsidkare blir den vanliga köplagen inte tillämplig. En häst som är direkt felaktig vid den så kallade riskens övergång, dvs vid köpet, är ofta behäftad med fel vare sig köplagen eller konsumentköplagen är tillämplig. Det förhåller sig ingalunda så att den som köper en häst enligt köplagen är rättslös gentemot säljaren. Det finns dock större förutsättningar enligt konsumentköplagen att avtala bort eventuella fel och att avtala över huvud taget till köparens nackdel.

Skadestånd vid hästköp

En skillnad mellan köplagen och konsumentköplagen är att säljarens skadeståndsskyldighet enligt konsumentköplagen inte enbart omfattar direkt förlust utan även vissa indirekta förluster. Köparen har rätt till ersättning för transporter, taxiresor, hotellkostnader,hyreskostnader,för ersättningshäst (dock ovanligt) eller kostnader för exempelvis veterinär och hovslagare. En skillnad är också att köparen enligt konsumentköplagen har rätt till ersättning för inkomstförlust om han drabbas av sådan när han begränsat följderna av felet eller när han måste stanna hemma från arbetet för att ta emot eller besöka veterinär , hovslagare eller annan.

Undersök hästen noga och skriv kontrakt

Den som ska köpa häst kan undvika felaktiga köp genom att låta veterinär omsorgsfullt undersöka hästen före köpet. Om det rör sig om en relativt dyr häst är undersökning på klinik att föredra. Merkostnaderna för detta är försumbara vid jämförelse med de kostnader som eljest kan bli frågan om. Var också noga med att upprätta kontrakt vid hästköpet.

*Lars Deckeman

Lars Deckeman är verksam på advokatfirman "Lars Deckeman"Han har skrivit böckerna "Hästen och lagen" samt "Hästen, samhället och lagen" och sysslar huvudsakligen med hästjuridik. Du hittar hans hemsida på adressen

http://www.advokatdeckeman.se/

 

Medarbetare på sajten irishcob

 

Anmäl
2009-03-29 20:30 #1 av: AnneN

Mycket bra saker att tänka på inför hästköpet.

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.