2009-07-27 22:50 #0 av: Guggeflickan

Mittsvenska Ridtravarföreningen

Inbjuder alla oavsett ras till en Pay and Ride söndagen den 6/9.
Plats: Silje grusgrop
Klass III E:0 och?Klass II C:1
Programmen kan hämtas på www.ridtravare.com, eller fås via mail vid anmälan.
Kostnad: 50kr/start
Max 1 rosett/ekipage.
Lättare fika kommer att finnas till försäljning.
1:a start är kl 12.00
Sista anmälningsdag är 1/9 max 20 ekipage. I mån av plats kan efteranmälningar tas emot.
Medlemmar i Ridtravarföreningen har 10kr rabatt/start.
För anmälan, maila eller ring till: Malin 070-347 52 44
malins_80@yahoo.se
Obs. All tävlan sker på egen risk, se över er försäkring.